Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

164

Document datum

28-4-1752

Document soort

pagina

39,00 t/m 39,00

Tekst

1752. Den 28 april. Dr. Evers in qualiteit als advocaat fiscaal deser stad en heerlijkheit peindinge gedaan op de gerede goederen van B. ten Ham als levendige have, linnen, wullen, bedde en bulb, hooij en strooi en wat verders in t gerede bekend dan mede op en aan sodane twe hondert gulden als Cornelis Doppen en zijn huijsvrouw ane Berent ten Ham verschuld zijn vermogens eigenhandige obligatie, ten einde daardoor te conserveren betalinge van hondert zestig gulden soo als B. ten Ham aan de fiscaal heeft bekent schuldig te wesen, cum expensis cum datis et cousandis.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1752. de 28 april. dr. evers in kwaliteit als advocaat fiscaal deze stad en domeinen beslagname gedaan op de roerende goederen van b. ten spits toelopend land als levendige have, linnen, wol, bed en bulb, hooi en strooi en wat verders in t roerende bekend dan mede op en aan zodanige twee hondert gulden als cornelis door een houten pen verbinden en zijn huisvrouw ane berent ten spits toelopend land verschuldigd zijn vermogens eigenhandige schuldbekentenis, ten einde daardoor te conserveren betaling van hondert zestig gulden wanneer als b. ten spits toelopend land aan de fiscaal heeft bekent schuldig te wezen, met kosten met (als, ofschoon, omdat) datis et cousandis .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./