Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

156

Document datum

9-9-1751

Document soort

pagina

36,00 t/m 36,00

Tekst

1751. Den 9 septbr. Beeltjen Bokh, weduwe van Jan Vaddering, ende Anna Caatharina Vaddering weduwe van wijlen den wellerwarden heer Arnoldus Monhemius, geassisteert als bij t prothocoll een versloten papier geexhibeert waar in comparanten verclaarden haaren uijtersten wille te sijn, versoekende dat het selve nae dode van de wedue Monhemius moge worden geopent en naegeleeft.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1751. de 9 septbr. beeltjen bokh, weduwe van jan vaddering, en anna caatharina vaddering weduwe van de wellerwarden heer arnoldus monhemius, geassisteert als bij t prothocol een versloten papier getoond waar in zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken verclaarden haar uiterste wille te zijn, verzoekende dat het zichzelf na dode van de weduwe monhemius moge worden geopent en nageleeft .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./