Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

152

Document datum

6-3-1751

Document soort

pagina

34,00 t/m 34,00

Tekst

Dito Harmen Holwegh en Fenne Olislager ehel. hebben Hartger Veneman in desselfs huijsvrouw Christina Holwegh voor eene capitiale summa van aghthondert en vijfftigh gulden verbonden haar huijs hoff …

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

op de zelfde dag harmen holwegh en fenne olislager echtgenoten. hebben hartger Venneman in haar huisvrouw christina holwegh voor een capitiale som van aghthondert en vijftig gulden met als onderpand haar huis hoff …

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./