Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

150

Document datum

5-2-1751

Document soort

pagina

34,00 t/m 34,00

Tekst

1751. den 5 febr. Christerean Deen in qualiteit als man en momber, voorts aangestelden volmagtiger van sijne ehevrou Gesina van Harxen, peijdinge gedaan op en aan de ongerede goederen van Harmen Holleweg. Vide proth. q.r.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1751. de 5 februari. christerean lompe kerel in kwaliteit als man en voogd, en verder aangestelden volmachtiger van zijne echtgenote gesina van harxen, beslagname gedaan op en aan de onroerende goederen van harmen holleweg. zie prothocol. q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./