Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

149

Document datum

14-11-1750

Document soort

pagina

33,00 t/m 33,00

Tekst

1750. Den 14 nov. Aaltjen Kragten wed wijlen Jan Kroesen geadsisteert met Hermannus Kroesen, voorts Jan Sijbeler en Janna Croesen eheluijden cederen aan Gesina van Harxen wed. wijlen Lambertus Benninck haar halve huijs en wehre, met het daarop tergelegeene hofjen, en daarbij of aenstaande Branderije huijs alhier in Lightenvoorde op den Rapenborg aan de gemeene straate tussen de huijsen van Antonij Revel en Jan Lokhorst staande en gelegen, vide proth. pag 126.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1750. de 14 nov. aaltjen kragten weduwe overleden jan kroesen geassisteert met hermannus kroesen, en verder jan sijbeler en janna croesen echtgenoten overdragen aan gesina van harxen weduwe. overleden lambertus benninck haar halve huis en wehre, met het daarop tergelegeene hofjen, en daarbij of aanstaande branderije huis alhier in Lichtenvoorde op de rapenborg aan de gemeene straat tussen de huizen van antonij revel en jan lokhorst nu en gelegen, zie prothocol. pag 126 .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./