Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

136

Document datum

27-8-1748

Document soort

pagina

29,00 t/m 29,00

Tekst

1748 27 aug. Jan Henr Doppen weduwnaar van wijlen Jacomina (?) Govers geadsisteert met Harmanus Govers en Harmen Hollwegh als oom en bloedmomber over sijne onmundige kinderen en erven .. en magescheijdinge geexhibeert …

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1748 27 aug. jan henr door een houten pen verbinden weduwnaar van overleden jacomina (?) govers geassisteert met harmanus govers en harmen hollwegh als oom en bloedmomber over zijne minderjarige kinderen en erven .. en boedelscheiding getoond

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./