Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

125

Document datum

31-3-1745

Document soort

pagina

27,00 t/m 27,00

Tekst

1745. Den 31 maart. Dor Daniel Haack in qualiteijt als advocaat fiscaal deeser heerlijckheijt peijndinge gedaan op de gereede en ongereede goederen aan Jan Croesen toestendigh, in specie meede op zijn aandeel aan het huijs waarin hij woont, om daaruijt betalinge te hebben van 88 gulden 1 str volgens en weegens een gerigts decreet. Alles breeder bijt prothocoll q. relatio.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1745. de 31 maart. dor daniel haack in kwaliteit als advocaat fiscaal deze domeinen beslagname gedaan op de roerende en onroerende goederen aan jan croesen toestendigh, in contact geld mede op zijn aandeel aan het huis waarin hij woont, om daaruit betaling te hebben van 88 gulden 1 str volgens en weegens een gerigts besluit, overheidsbevel. alles Breder bijt prothocol q. relatio .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./