Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

12

Document datum

1-2-1730

Document soort

pagina

3,00 t/m 3,00

Tekst

1730. Den 1 ferbrij. Dor. Henr. Casper Strump als volmr. van de wede. Van wijlen Jan Beerents van Delden aan Jodocus Ahaswerus Henderse Derxen gecedeert zijn verwinsreght zijn reght het welck bij compnt. qp. heeft aan seeckeren hoff hijr in Lightenvoorde bij t hoffland van Jodocus kennelijck geleegen, vide prothocoll. Houwelijxe voorwaarde geexhibeert, breder bij 't op den parquetten.

Kantlijn tekst

1730. Den 29 aprill Meghtelt Harden, geassisteert met haaren bruijdegom Geurt te Passchen en den momboiren kinderen, magescheijt en prothocoll en registratuijre.

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1730. de 1 ferbrij. dor. henr. casper strump als gevolmagtigde. van de wede. van overleden jan beerents van delden aan jodocus ahaswerus henderse derxen overgedragen zijn verwinsreght zijn recht het welck bij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. qp. heeft aan een bepaalde hoff hijr in Lichtenvoorde bij t hoffland van jodocus kennelijk gelegen, zie prothocol. houwelijxe voorwaarde getoond, breder bij 't op de parquetten .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./