Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

119

Document datum

10-4-1744

Document soort

pagina

25,00 t/m 25,00

Tekst

1744. Den 10 aprill Cobes Benninck en Marije Abbinck martio tutore, voor een goet gedragh van haaren neeve Jan Benninck en Elijsabeth van Heupen, welcken sigh alhijr meeter woon wilden ter needer setten, verbonden alle haare gereede en ongereede goederenm in specie haar huijs waarin woonen, en haar toebehoordende bouwlandt op t Meecken. Alles nader en breeder bij 't prothocoll. quo realtio.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1744. de 10 april cobes benninck en marije abbinck martio tutore, voor een goed gedrag van haar neeve jan benninck en Elisabet van heupen, welke zich alhier meeter woon wilden ter neer zetten, met als onderpand alle haar roerende en onroerende goederenm in contact geld haar huis waarin wonen, en haar toebehoordende akkerland op t meecken. alles nader en Breder bij 't prothocol. waardoor realtio .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./