Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

117

Document datum

6-1-1744

Document soort

pagina

24,00 t/m 24,00

Tekst

1744. Den 6 jan. Toebe Reesink en dessen huijsvrouw tot securiteit van eenen Antoni Schuijters tot Deventer houder van eenigh geldt en goederen van haare suster Meghtelt Reesinck, in eventum verbondenm haar toebeoorende huijs en hoff en bouwlant aan t Lightenvoortse Broeck, en haar huijs en hoff waarin comparanten woonen, ten eijnde als daarbij breeder bij 't prothocoll quo realtion.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1744. de 6 jan. toebe reesink en van hun huisvrouw tot verzekerd van een antoni schuijters tot deventer houder van enig geldt en goederen van haar zuster meghtelt Resink, in eventum verbondenm haar toebeoorende huis en hoff en akkerland aan t Lichtenvoordse moeras, drassig land, ook land dat jaarlijks onderloopt en begraast kan worden, en haar huis en hoff waarin zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken wonen, ten einde als daarbij Breder bij 't prothocol waardoor realtion .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./