Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

115

Document datum

6-9-1743

Document soort

pagina

21,00 t/m 21,00

Tekst

Dito de heer dor. Philip Carell Schomacker als volmaghtiger van den hooghwelgeb. heer Reijardt Werner Vrijheer van Calckum genaemt Lohuijsen vorstelijcke Lowenheijnsche regeeringhs president, als verondente momboir van Frederick Otto van Dorenbergh modo genaemt Heiden, jonghste soon van Johan Casper van Dorenbergh en vrouw Sophia Charlotta Maria baronnesse van Heijden in leeven ehegemaelen, denuo versoght apprehensie van de ledige possessie van de huijse en heerlijckheijdt Lightenvoorde, neffens alle goederen daaronder en bij gehoordenden, soo en als deselve, bij de acte van den 31 augusti 1743 uijtgedruckt staen gelijck den compnt deselve oock werckelijck op den 6. 7. en 9. septembr geapprehendeert met de gewoonlijcke solemnuteijten. Breederen inholts de acte ten prothocolle quo relatio.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

op de zelfde dag de heer dor. philip carell schomacker als volmachtiger van de hooghwelgeb. heer reijardt werner vrijheer van calckum genaamt lohuijsen vorstelijcke lowenheijnsche regeeringhs president, als verondente voogd van frederick otto van dorenbergh onlangs genaamt heiden, jonghste zoon van johan casper van dorenbergh en vrouw sophia charlotta maria baronnesse van Heiden in leven gehuwden, denuo verzocht apprehensie van de ledige bezit van de huijse en domeinen Lichtenvoorde, naast alle goederen daaronder en bij gehoordenden, zoals van hem/haar, bij de acte van de 31 van augustus 1743 beschreven staan gelijk de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken van hem/haar ook werckelijck op de 6. 7. en 9. septembr geapprehendeert met de gewoonlijcke solemnuteijten. breederen inhoud de acte ten prothocol waarnaar hierbij verwezen wordt .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./