Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

114

Document datum

6-9-1743

Document soort

pagina

20,00 t/m 20,00

Tekst

1743. Den 6 septembr Dor. Phil. Carel Schomacker als volmaghtiger van den hooghwelgebooren heer R.W. Vrijheer van Calckum genaemt Lohuijsen in qualiteijt als vooght over den onmundigen Fredrick Otto van Dorenbergh, jongste soon van wijlen den hooghwelgebooren heer Johan Casper van Dorenbergh ehelijck bij die oock hooghwelgeboorne vrouw Sophia Charlota Maria gebooren baronnesse van Heijden verweckt geexhibeert eene testamentaire dispositie van den 2 september 1737 waarbij evengemlte vrouw Soph. Charl. Maria baronnesse van Heijden, de heerlijckheijt Lightenvoorde cum appertinentis heeft vermaeckt op meerglten haaren jongsten soon Frederick Otto van Dorenbergh gnt. Heijden. Breederen inholts die acte en testamentaire dispositie ten prothocolle, quo relation.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1743. de 6 septembr dor. phil. carel schomacker als volmachtiger van de hooghwelgebooren heer r.w. vrijheer van calckum genaamt lohuijsen in kwaliteit als vooght over de minderjarigen fredrick otto van dorenbergh, jongste zoon van overleden de hooghwelgebooren heer johan casper van dorenbergh getrouwd bij die ook hooghwelgeboorne vrouw sophia charlota maria gebooren baronnesse van Heiden verweckt getoond een wilsbeschikking in het testament van de 2 september 1737 waarbij evengemlte vrouw soph. charl. maria baronnesse van Heiden, de domeinen Lichtenvoorde met (als, ofschoon, omdat) appertinentis heeft vermaeckt op meerglten haar jongsten zoon frederick otto van dorenbergh gnt. Heiden. breederen inhoud die acte en wilsbeschikking in het testament ten prothocol, waardoor relation .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./