Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

113

Document datum

31-8-1743

Document soort

pagina

19,00 t/m 19,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1743. de 31 van augustus verschenen de belastingheffer benjamin satinck in kwaliteit als volmachtiger van de hooghwelgebooren heer reijnard werner van calckcum genaamt lohuijsen in qualtieijt als oom en aangestelde voogd van frederick otto vrijheer van dorenbergh, mede genaamt Heiden, jongsten zoon van overleden hooghwelgeboren heer johan casper vrijheer van dorenbergh en die hooghwelgeb. vrouw sophia charlotta maria van Heiden in haar leven eghteluijden, Kracht wilsbeschikking in het testament van de 18 oktober 1723 op en aan comptns prllen pupillen moeder vermaackt, en Kracht testamentaire dispostie van welgemelte pupillen moeder van/op de dag de 2 september 1737 op het adelijck huis op voorgemelten haar jonghsten zoon frederick otto vrijheer van dorenbergh genaamt Heiden, waarmeede voor zichzelf ook op de 14 november 1738 en vervolgens in 1940 een hulder is beleent. aprenhensie van possessessie verzocht en Kracht acte en voorglte dispositien genoomen van het huis en domeinen Lichtenvoorde, met alle die daaronder gehoordende goederen regalien en appertinentien, voor wanneer verre van hem/haar ouder de jurisductie van Lichtenvoorde gelegen zijn. als het huis te Lichtenvoorde gaarden en plaatsen daarbij gehorende. als de meulen, groot avinck, kleijn avinck, havercamp, rabensteede, holckenborgh, de haar, schaars en tiende, landerijen wanneer gierkinck bouwt op de woort en winckel, hoijlanden, groot en kleine rosvoort, groot en kleine hooijlanden, de biesemaethe aghtersten haegen, stobbenhaegen, voorsten haegen, wolfsmaethe. hofflanden: nieuwe gaaardens, poortgaerden, grote poll, kleijen poll, gaardens op de bleijkwall. akkerlanden: voorsten meulencamp, aghtersten meulencamp, hoff afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield), burger afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield) een perceel op de woort, storckskampjen, silvolder haar, vosschehaar, achterste haar, schultencamp, boerencamp, haarcamp, eenige stucken nijlandt, groot en kleijen raakamp, wamelcamp, cruijskamp, hoppencamp het huis daar de vooght in woont de drie woningen in het nieuwe woonhuis, een halve boerderij gaspenveldt, nog een boerderij jan ten have, en de vragerendtsche kerkelijke belasting van de opbrengst van het land afk. 3x huwelijk. van alle welke parceelen de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken q.p. met alle gewoonlijcke solemniteijten de possesen op de 31 van augustus, 2 septembr, 3de en 5ten septembr bij voortduring achtereenvolgende gearpprohendeert en genoomen, alles breederen inhoud die acte ten prothocol waarnaar hierbij verwezen wordt .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./