Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

109

Document datum

26-8-1743

Document soort

pagina

18,00 t/m 18,00

Tekst

Dito Janna Bijvanck weduwe van wijlen Hendrick Toebes aan Jan Lanckvelt dessen huijsvrouw en erven gecedeert en opgedraagen, haar craght voorglt cessie toebehoorende ¼ part aan t huijs en goordenlandt aan 't Lanckveldes en Wehre, bestaande met in een vierdepart van het Haafken bij de Vaalt ongeveer 1½ spint lijns gesaaijm 1¼ spint lijnsgesaaij van den goorden aan de Beecke ad ruijm twee spint lijns gesaaij, ¼ part van eene hooijmaethe vij Vos landt geleegen, en dannogh een een vierdenpart bouwlandt op den Weekamp soo offgepa..is ad drie scheepsel gesaaij groot in den krinck Lightenvoorde geleegen, en 't voorste in de bourschap Zieuwent kennelijck, breeder bij't prothocoll q. relatio.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

op de zelfde dag janna bijvanck weduwe van Hendrik toebes aan jan lanckvelt van hun huisvrouw en erven overgedragen en opgedraagen, haar Kracht voorglt overdacht toebehoorende ¼ deel aan t huis en goordenlandt aan 't lanckveldes en wehre, bestaande met in een kwart van het haafken bij de vaalt ongeveer 1½ (* 1,7) are lijns zaaigoed(* 1,7) are lijnsgesaaij van de lager gelegen (moerassig) stuk land aan de Beek ad ruim twee (* 1,7) are lijns zaaigoed, ¼ deel van een hooijmaethe vij vos Land gelegen, en dannogh een een kwart akkerland op de weekamp wanneer offgepa..is ad drie scheepsel zaaigoed groot in de gemeente Lichtenvoorde gelegen, en 't voorste in de Buurtschap zieuwent kennelijk, Breder bij't prothocol q. relatio .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./