Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

108

Document datum

26-8-1743

Document soort

pagina

18,00 t/m 18,00

Tekst

1743. Den 26 Augusti Janna Bijvanck weduwe van wijlen Hendrick Toebes te Roller dessen huijsvrouw en erven gecedeert en opgedragen haar craght cessie van den 22 maij 1742 door wijlen haar man zaligers vrienden tot dempinge der boedelschulden overgegeevene en eijgen toebehoorende stuck bouwlandts bijt huijs op den Lanckveldes Camp ad ongeveer anderhalf scheepsel gesaeij, met den hooijgrondt daar teijdens en anderhalven dag grasmaeijens bij Roockes en desselfs landt kennelijck, breeder bij't prothcoll quo relatio.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1743. de 26 van augustus janna bijvanck weduwe van Hendrik toebes te roller van hun huisvrouw en erven overgedragen en opgedragen haar Kracht overdacht van de 22 mei 1742 door overleden haar man zaliger vrienden tot dempinge van de boedelschulden overgegeevene en eigen toebehoorende stuk akkerland bijt huis op de lanckveldes stuk grond ad ongeveer anderhalf scheepsel gesaeij, met de hooiland daar teijdens en anderhalven dag grasmaeijens bij roockes en haar Land kennelijk, Breder bij't prothocol waarnaar hierbij verwezen wordt .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./