Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

101

Document datum

22-5-1742

Document soort

pagina

17,00 t/m 17,00

Tekst

1742. Den 22 maij, Garrit en Jan Toebes Hendrick Sweers en Hendrick Jansen als broeders, neeven en universeele erfgenaemen van wijlen wijlen Hendrick Toebes alle gereede en ongereede goederen, soo op den voorgemelten inventaris gespecificeert staen, gecedeert en opgedragen, aan dessen voorgltn. weduwe Janna Bijvanck, ten eijnde om daaruijt alle imboedels schulden te betaelen alles nader en breder bij de acte ten prothocolle te sien quo relatio.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1742. de 22 mei, garrit en jan toebes Hendrik sweers en Hendrik jansen als broers, neeven en universele erfgenamen van overleden wijlen Hendrik toebes alle roerende en onroerende goederen, wanneer op de voorgemelten inventaris gespecificeert staan, overgedragen en opgedragen, aan van hun voorgltn. weduwe janna bijvanck, ten einde om daaruit alle imboedels schulden te betalen alles nader en breder bij de acte ten prothocol te zien waarnaar hierbij verwezen wordt .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./