Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

100

Document datum

21-5-1742

Document soort

pagina

17,00 t/m 17,00

Tekst

1742. Den 21 maij Janna Bijvanck weduwe van wijlen Hendrick Toebes geexhibeert en aan mans vrienden meede overgegeeven eene een staadt en inventaris van alle gereede en ongereede goederen, tusschen haar compnte. en wijlen haar man zaliger staander ehe beseeten, voorts staadt van schulden, en onschulden, breeder als daarbij, zijnde den inventaris bij de registratuijre der pacquetten ervintlijck.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1742. de 21 mei janna bijvanck weduwe van Hendrik toebes getoond en aan vochtig, nat vrienden mede overgegeeven een een staadt en inventaris van alle roerende en onroerende goederen, tussen haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. en overleden haar overleden man staander huwelijk beseeten, en verder staadt van schulden, en onschulden, Breder als daarbij, zijnde de inventaris bij de registratie van de pacquetten ervintlijck .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./