<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="NL" lang="NL"> <head> <link rel="stylesheet" href="../opmaak/style.css" type="text/css" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta http-equiv="Content-Language" content="NL"> <meta name="keywords" content="Zoeken in transcripties zoals in oud rechterlijke archieven Genealogie Voorouders Bloetverwanten DTB"> <meta name="description" content="Zoeken in transcripties zoals in oud rechterlijke archieven"> <title>Zoeken in transcripties zoals in oud rechterlijke archieven</title> </head> <BODY bgcolor="#789AC0" link="#FFFFFF" vlink="#FFFF00" alink="#00CC00"> <DIV class='doc'> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- automatic --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7977605292928392" data-ad-slot="6213598773" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <BR> <BR> <p class='hfd'><i>Transcriptie</i></p> <table border='1'><TD class='tblregel'><p class='p3'>Bron<TD class='tblregel'><p class='p3'>RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem</p></TD><TR><TD class='tblregel'><p class='p3'>Soort bron</p><TD class='tblregel'><p class='p3'>Oud Rechterlijke Archieven (ORA)</p></TD><TR><TD class='tblregel'><p class='p3'>Volgnummer</p><TD class='tblregel'><p class='p3'>21</p></TD><TR><TD class='tblregel'><p class='p3'>Document datum</p><TD class='tblregel'><p class='p3'>16-3-1742</p></TD><TR><TD class='tblregel'><p class='p3'>Document soort</p><TD class='tblregel'><p class='p3'>Verpondingen</p></TD><TR><TD class='tblregel'><p class='p3'>pagina</p><TD class='tblregel'><p class='p3'> t/m </p></TD><TR><TD class='tblregel'><p class='p3'>Tekst</p><TD class='tblregel'><p class='p3'></p><TR><TD class='tblregel'><p class='p3'>Kantlijn tekst</p><TD class='tblregel'>Desen ten prothocolle geroijeert den 24 april 1752 Zuod tester.\\nG.L. Schalen.\\nRighter X Land.</p><TR><p class='p3'><TD class='tblregel'>Vertaald door</p><TD class='tblregel'><a href='http://www.pondes.nl'>A. Pondes</a></p></TD><TR><TD class='tblregel'><p class='p3'>Letterlijke vertaling</p><TD class='tblregel'><font color='yellow'>vrijdag</font> <font color='yellow'>de</font> 16 maart 1742. <font color='yellow'>verschenen</font> johan <font color='yellow'>Knol</font> <font color='yellow'>beheerder, rentmeester</font> <font color='yellow'>van de</font> <font color='yellow'>domeinen</font> en <font color='yellow'>ontvanger van de grondbelasting</font> <font color='yellow'>deze</font> <font color='yellow'>domeinen</font> <font color='yellow'>Lichtenvoorde</font>, en <font color='yellow'>voor de dag bracht</font> aan <font color='yellow'>deze</font> <font color='yellow'>weledele</font>. <font color='yellow'>rechtbank</font> <font color='yellow'>een</font> <font color='yellow'>volmacht</font> door <font color='yellow'>de</font> achtbaeren heer <font color='yellow'>Derk</font> joost <font color='yellow'>Wenthold</font> <font color='yellow'>burgermeester</font> <font color='yellow'>van de</font> <font color='yellow'>stad</font> lochum en <font color='yellow'>van hun</font> <font color='yellow'>echtgenote</font> johanna hadewick rauwerts <font color='yellow'>getrouwd</font> voor een hoogachtbare <font color='yellow'>stadtsgerecht</font> <font color='yellow'>van de</font> <font color='yellow'>stad</font> zutphen <font color='yellow'>daterend</font> 13 maart 1742 <font color='yellow'>verleden</font>, met <font color='yellow'>verzoek</font> dat <font color='yellow'>zijn (haar) eigen</font> <font color='yellow'>moge</font> worden <font color='yellow'>erkend</font> <font color='yellow'>in het prothocol opgenomen</font> <font color='yellow'>en</font> orgineel <font color='yellow'>aan</font> <font color='yellow'>de</font> <font color='yellow'>hij die een <font color='yellow'>een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is</font> komt laten opmaken</font> gerestitueert. <font color='yellow'>Kracht</font> <font color='yellow'>welke</font> <font color='yellow'>volmacht</font> <font color='yellow'>de</font> <font color='yellow'>hij die een <font color='yellow'>een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is</font> komt laten opmaken</font>. in <font color='yellow'>zijn</font> <font color='yellow'>aangetrokken</font> <font color='yellow'>kwaliteit</font> <font color='yellow'>na</font> <font color='yellow'>hoofdzaak</font> is verhipothiseerende en tot <font color='yellow'>verzekerd</font> <font color='yellow'>van de</font> <font color='yellow'>stad</font> zutphen voor <font color='yellow'>een</font> goede administratie van het onder rentampt <font color='yellow'>van hun/hen</font> <font color='yellow'>stad</font> op <font color='yellow'>van de</font> compts. <font color='yellow'>hoofdzaak</font> <font color='yellow'>zwager</font> en <font color='yellow'>broer</font> bernardt <font color='yellow'>Hendrik</font> rauwerts door de <font color='yellow'>Heren</font> van de <font color='yellow'>overheid</font> van welgemelte <font color='yellow'>stad</font> gepasseerde petri geconfereert is verbinde navolgende compnts. <font color='yellow'>hoofdzaak</font> <font color='yellow'>eigendommen</font> toebehooren de parceelen <font color='yellow'>met de naam / namen</font> de <font color='yellow'>boerderij</font> van <font color='yellow'>Derk</font> pillen, bestaande in <font color='yellow'>huis</font>, hoff, bergh, schoppe, <font color='yellow'>oogst</font> <font color='yellow'>hooi</font> <font color='yellow'>en</font> <font color='yellow'>weidelanden</font>, allen onder 't tongerloo in <font color='yellow'>deze</font> <font color='yellow'>domeinen</font> <font color='yellow'>Lichtenvoorde</font> <font color='yellow'>Buurtschap</font> <font color='yellow'>Vragender</font> <font color='yellow'>kennelijk</font> <font color='yellow'>gelegen</font>, ten <font color='yellow'>einde</font> <font color='yellow'>zich</font> de <font color='yellow'>stad</font> van zutphen in <font color='yellow'>in geval van</font> <font color='yellow'>niet te verkopen</font> quade administratie van <font color='yellow'>voornemens</font>. onder rentampt in omnem eventum <font color='yellow'>daarna, daaropvolgende</font> <font color='yellow'>kost</font> en schadeloos <font color='yellow'>zalige</font> kunnen en <font color='yellow'>mogen</font> <font color='yellow'>verhalen</font>, alles <font color='yellow'>zonder kwade opzet</font>. <font color='yellow'>Het bovenstaande</font>. <font color='yellow'>overeengekomen</font>. daarop <font color='yellow'>behoorlijke</font> <font color='yellow'>de hand gegeven</font> .</p><TD/><TR><TD class='tblregel'><p class='p3'>Bekenden in de database</p><TD class='tblregel'></p><TR></table>, <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- automatic --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7977605292928392" data-ad-slot="6213598773" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <BR><a href='http://www.pondes.nl/media/RAG0174/RAG0174_046/DCP_1931.JPG' target='_blank'><IMG SRC='http://www.pondes.nl/media/RAG0174/RAG0174_046/DCP_1931.JPG' width='300' heigth='160'></a><B><a href='http://www.pondes.nl/media/RAG0174/RAG0174_046/DCP_1931.JPG' target='_blank'><BR><H2>Toon foto/scan</H2></a></B><HR><p class='hfd'>Uw reactie:</p><font size='2' face='Verdana' color='#FFFFFF'><form name='frmrec' action='reactie.php' method='post' target='reactie'><table width='100%'><td align='left' valign='top'><B>Verbetering, aanvulling: </B><img height=10 width=10 BORDER=0 src='plus.gif' onclick='javascript: frmrec.reactie.rows=20; frmrec.reactie.cols=70'><img height=10 width=10 BORDER=0 src='min.gif' onclick='javascript: frmrec.reactie.rows=3; frmrec.reactie.cols=70'><BR><textarea name='reactie' type='text' rows='3' cols='40' onclick='javascript: frmrec.reactie.rows=20; frmrec.reactie.cols=70'>Nav bronnr = 5, volgnr = 21: </textarea></td><td align='left' VALIGN='TOP'>Uw naam <input name='naam' type='text' size='20' ><BR>en email <input name='email' type='text' size='20' ><BR>en homepage <input name='homepage' type='text' size='20' ><input name='tnum' type='hidden' value='5-21'><BR><input name='submit' type='submit' value='Versturen'><input name='database' type='hidden' value='transcripties'></td></table></form><BR><BR><HR><BR></table></font><BR><font size='1' face='Arial'>&copy A. Pondes, 28 maart 2004, <a href='http://www.pondes.nl'>www.pondes.nl</a></font> <BR/> <BR/> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- automatic --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-7977605292928392" data-ad-slot="6213598773" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </center> </DIV> <BR>/./ </BODY> </HTML>