Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

21

Document datum

16-3-1742

Document soort

Verpondingen

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Desen ten prothocolle geroijeert den 24 april 1752 Zuod tester.\\nG.L. Schalen.\\nRighter X Land.

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 16 maart 1742�. verschenen johan Knol beheerder, rentmeester van de domeinen en ontvanger van de grondbelasting deze domeinen Lichtenvoorde, en voor de dag bracht aan deze weledele. rechtbank een volmacht door de achtbaeren heer Derk joost Wenthold burgermeester van de stad lochum en van hun echtgenote johanna hadewick rauwerts getrouwd voor een hoogachtbare stadtsgerecht van de stad zutphen daterend 13 maart 1742 verleden, met verzoek dat zijn (haar) eigen moge worden erkend in het prothocol opgenomen en orgineel aan de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken gerestitueert. Kracht welke volmacht de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. in zijn aangetrokken kwaliteit na hoofdzaak is verhipothiseerende en tot verzekerd van de stad zutphen voor een goede administratie van het onder rentampt van hun/hen stad op van de compts. hoofdzaak zwager en broer bernardt Hendrik rauwerts door de Heren van de overheid van welgemelte stad gepasseerde petri geconfereert is verbinde navolgende compnts. hoofdzaak eigendommen toebehooren de parceelen met de naam / namen de boerderij van Derk pillen, bestaande in huis, hoff, bergh, schoppe, oogst hooi en weidelanden, allen onder 't tongerloo in deze domeinen Lichtenvoorde Buurtschap Vragender kennelijk gelegen, ten einde zich de stad van zutphen in in geval van niet te verkopen quade administratie van voornemens. onder rentampt in omnem eventum daarna, daaropvolgende kost en schadeloos zalige kunnen en mogen verhalen, alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande. overeengekomen. daarop behoorlijke de hand gegeven .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./