Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina DCP_1934 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 830887669 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Den vooght Harmanus Berentsen relateeert met kennisse en cosent des righters en uijt den naeme van den rentmeester Johan Knoll onder Hendrick Schilderinck geslaegen en gearresteert te hebben, soodaene penningen als hij Hendrick Schilderinck aan Jan ten Haeve verschult is, weegens t versterff van wijlen Marten ten Haeve, met last en verbot, om van die penningen nogh aan Jan ten Haeve nogh aan Garrit ten Haeve off eenen van de andere kinderen ijts 't geringste dientweegen uijt te tellen, buijten presentie off beweesen van de rentmeesten Johan Knoll, dan wel aan de rentmeester alleen, vermits Jan ten Have en Gerrit deselve penningen voor zijns Garrits schult aan de rentmeester hebben overgeweesen, alles op poene van andermalige betaelingen en sunsten als reghtens. Actum Lightenvoorde den 17 aprill 1742. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,