Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina DCP_0965 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 830887577 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Martis den 8 junij 1756

Erschenen Berent Raben op Bosscher de rato caverende voor sijn absente huijsvrouwe Stiene Bosser en verclaarde voor eenen wel betaalden cooppenning in een steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te cedeeren, transporteren op- en over te dragen, cederende, transporterende op en overdragende kragt ende mitsdesen aan Jan Hendrik ten Have desselfs huijsvrouw Josina Klein Tank en der selven erven, haar compten eijgendommelijk toebehorende halve mate de Schreurs mate gent. naast de Brinkhagt met de eene sijde, en den Hoogencamp met de andere sijde in dese heerlijkheid Ligtenvoorde boerschap Lievelde kennelijk gelegen, en sulx met alle sijne oude en nieuwe regten en geregtigheden voor vrij en allodiaal, nergens mede beswaart, dan met sodane lasten als in de koopbrief den 15 meij 1755 opgerigt, staan uijtgedrukt q.r.
Verclarende den compt voor sig en sijnen erven, van nu voortaan en ten eeuwige dage, van voornoemde perceel ontheven, onteigent en ontregtigt te wesen, en dat voorgen. coperen en derselver erven, daarover a dato deses voor altoos geërft, geëigent en geregtigt sullen sijn en blijven hier op met hand en mond vertiggenis doende, met belofte van wahr en wahrschap en sulx onder verbant van compts persoon en goederen ter submissie per stipulando. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,