Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina DCP_0927 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 830887540 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Mercuri den 23 julij 1755 coram rigther G L Schalen J: U: Dser ceurooten J: Knol en A: Tongerlo
Erschenen Jan Evers en Enneken Kolkman Eheluijden, tutore marito en bekenden, nae voorgaande voldoeningen van den cooppenning, in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteerd op en overgedragen te hebben sulx doende kragt ende mitsdesen aen Berent Storkhort en Aeltjen te Manschot en derselver erven haar comptn. eijgendommelijk toebehorende twee {stukjes} hoekjes bouland, groot ongeveer een schepels soat, t eene op 't lange stukke en 't andere op de Rietheuvel,, naest Jaspers (?) en Peter te Goldewijks landerein in desen heerlijkheid Boerschap Zieuwent kennelijk gelegen, en sulx voor vrij en alle di..el nergens mede beswaart dan met gemene Heeren en lands lasten. bekennenden de comptn. voor sig en haaren erven van nu voortaan en ten eeuwigen dagen van de voorschr. twe verkogte percelen ontheven, onteigent en ontregtigt te weesen en koieens (?) en erven daar aen mitsdesen wederom be-ervende met de belofte van desen koop en opdragt tegens idereen soo daar op mogte willen sereken (?) ten allen tijden te sullen staen, waghten en wahren onder verband van haar personen en goederen, hierop met hand en monde vertiggenisse doende met versoek van prothollantie en registrature deses S.A.L De Supds Stipulando Stipulati Sunt 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,