Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina DCP_0926 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 830887539 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Mercuri den 23 Julij 1755. Coram Righter G. L. Schalen J: N: Dos Ceurnoten J: Knol en A: Tongerlo. Erschenen Jan Herbers en desselfs huijsvrouwe Hendersken Kolkman, tutore murito, en bekenden nae voor gaande in een steden, vasten en onwederroeplijken erfkoop gecedeert te hebben sulx doende kragt ende mitsdesen aen Berent Storkhorst en Aeltjen te Manschot Eheluijden en der selver erven haar compttn. eijgendommelijk toebehorende twee hoekjes bouland t eene op 't lange stukke en 't andere op den Rietheuvel in deze heerlijkheid boerschap Zieuwent kennelijk gelegen, en sulx voor vrij en allodiaal (?) nergens mede beswaart dan met gemeene Heeren en laads lasten bekennenden den comptn. voor sig en haaren erven van nu voortaan en ten eeuwigen dagen van de voorsc. twee verkogtte parcelen ontheven, onteijgent, en ontregtigt te weesenss en koperen (?) koperen (?) en erven daar aen mits desen wederom te-enenden met belofte van esen coop en opdragt tegens een iedereen soo daarop mogte willen spreken, ten allen tijde te killen staan, hoge (?) ten en wahren onder verband van haer personen en goederen, hierop met hand en monde vertiggenisse (?) doende met versoek van prothocollatie em registature dese S.A.L. Dekiper Stipulaado Stipulatie Suat. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,