Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina 2-3 
Bron: 37   
TitelRAG ORA 174 051, 1755 t/m 1761 
AuteurA. Pondes 
PublicatieRechterlijke archieven Lichtenvoorde 
Notitie
Notitie 66905 Mercuri den 23 julij 1755 coram rigther G L Schalen J: U: Dser ceurooten J: Knol en A: Tonger
lo \nErschenen Jan Evers en Enneken Kolkman Eheluijden, tutore marito en bekenden, nae voorga ande voldoeningen van den cooppenning, in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop gecedeert, getransporteerd op en overgedragen te hebben sulx doende kragt ende mitsdesen aen Berent Storkhort en Aeltjen te Manschot en derselver erven haar comptn. eijgendommelijk toebehor ende twee {stukjes} hoekjes bouland, groot ongeveer een schepels soat, 't eene op 't lange st ukkeen 't andere op de Rietheuvel,, naest Jaspers (?) en Peter te Goldewijks landerein in de senheerlijkheid Boerschap Zieuwent kennelijk gelegen, en sulx voor vrij en alle di..el nerg ensmedebeswaart dan met gemene Heeren en lands lasten. bekennenden de comptn. voor sig en h aarenervenvan nu voortaan en ten eeuwigen dagen van de voorschr. twe verkogte percelen onth even,onteigent en ontregtigt te weesen en koieens (?) en erven daar aen mitsdesen wederom be -ervende metdebelofte van desen koop en opdragt tegens idereen soo daar op mogte willen ser eken (?)ten allentijden te sullen staen, waghten en wahren onder verband van haar persone n en goederen, hieropmet hand en monde vertiggenisse doende met versoek van prothollantie e n registrature desesS.A.L De Supds Stipulando Stipulati Sunt

In de kantlijn: Den 50 sten penning van den aenkoop hier in vermelt is betaalt met twee gulde n twaelf stuijver Zutphen den 15 Julijj 1755. In tabsente van mijn kan was get. J: S van Eijs… \n(Certf: uijtgegeven.) 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,