Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_4014 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2272451263 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Wij onderschr. Jan Halinck ende Hilleken Harmelinck, Claas Harmelinck op Grootholt ende Trijne Grootholt ehel, voorts
Lubbert Ebberinck ende Altjen Tanck ehel, oock Beerent
Harmelink op Meekes ende Clara Meekes ehel., en dan
nog Claas te Gaspenvelt ende Aaltjen
Helmerinck eheluijden, soo voor ons selfs als onse
abente huijsvrouwen, verclaeren mits deesen
dat wij van den coopspenninck ijder pro quota
van Harmelinck soo hiervoor is gemelt en in deesen coopsbrief
gespecificeert staat, door onsen broeder Harmen
Harmelinck en Janna Rennerdinck ehel. .. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,