Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_4526 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2258997280 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Staat en inventaris .. tussen de kinderen
erfgenaemen van wijlen
Jan Bijteman en Enneken Donderwinkel
..

Een obligatie aen Derck
Huijninck ad 300 - : - :
interesse 12 - : - :

Een obligatie aen Tonnis
Verwoolde ad 100 - : - :
Interesse 3 - 10 - :

..
En wijl die driehondert vijftigh guldens tot
de betalinge der boedell schulden niet veel
kan helpen als hier voor op den inventaris
te sijn, soo is tussen parthijen daerbij
beslooten meede onderlinge tussen de
erffgenamen aen de meest biedende
offte beste biedende over te setten haare
aendeel aen het Eeckelder in het Zijwernt
hijr op den inventaris, meede gespecificeert
bestaande in ruijm drie
scheepsels gesaaij bouw landt ruijm
twee dagh grasmaaijens een spints
lijn gesaaij in de goorden, gelijck ook
bij den meede eijgenaar en meede erfgenaam
Tonnis Tiller daer voor het
hoogste bodt gedaan ter summa ad
aght hondert guldens, en daer voor het selve oock aen sigh behouden
heeft; gelijck sulx alles nader en
breeder bij dien daar van tussen
parthijen optereghtigen staande magescheijdinge nader, en breeder sal gespecificeert
en uijtgedruckt worden
in waarheijts oircond is deesen tussen
parthijen neffens getuigen onderteijckt.
Actum Lightenvoorde den 30
meert 1946.

Jan Bijtman als inventarisant.
.. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,