Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_6681 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2258997235 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: ..
Erschenen Herman Verwoolde ende Hilleken
Cuenties sijn huijsvrouw, voorts Herman
Meeckes ende Stijne Heerkes sijn huijsvrouw
deese beijde vrouwens in desen geassiteert
met haere met haere mannen als wettige
mombers, voorts Warner Verwoolde
voor hem selven en mede
der rato caverende voor sijne absente
huijsvrouw Aeltien Cuentien, eenen .. erfcoop verkoft te
hebben .. aen den hooghwegebooren heer Frederick
Baron de Heijden .. haerer ..
.. eijgendom aen en in de
Wamelinck maete tot eenen dagh maeijens
ofte een gerechte twaalfde part in
die maete, soo en als comparanten deselve
met haer conforten pro indiviso besitten
[wordende dannogh het kampken bouwlandt,
daervan gelegen, soo de oude weduwe
Steerenborghs in 't particulier toecomt,
hieronder niet betrocken] en is
dese mathe aen des heeren hosah in dese
heerlijckheijt kennelijck gelegen, .. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,