Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_5334 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2256557871 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: ..
Erschenen Jan Bijvanck ende Jenneken Tongerlo ehel. .. besaate op en
aan eene summa ad 54 guldens soo Jan Hommelinck
schuldig is weegens gekoft landt aan
Garrit Kroosenbrinck ..
.. die glten Kroosenbrinck oom
wijlen Derk te Moller ..
.. weete gedaan
aan Engbert Hommelinck voorts aan Dries Weeninck
en Bartoldt Hilderinck met interductie
aan deselve om geen gelt of koorn soo sij
in sampt of sonders van Gerrit Kroosenbrinck onder
haar hebben uijt te geeven, .. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,