Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina DCP_2366 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253947967 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: ..
Erschenen Beerent Cuentjes en Janna Wassinck
als bruijdegom en bruijd geassisteert
in deesen met Hendrik Kelijn Tanckinck ende
Arend Temminck als momboiren van het onmundige
kindt tussen wijlen Jan Coolmans
en .. Janna Wassinck
ehelijck geprocreert .. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,