Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina DCP_2590 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253570966 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Eodem ..

Erschenen Hic. Hillebrandt volmr van
Berent te Holckenborgh selffsten present
sijnde de saecke tussen hem en de Theuwes
Hartman tot op huijden uijtgesteldt sub spe
concordie welcken dagh door absentis
van voorschr. Theuwes Hartman niet achtervolght
inheriert compnt in pte cautionis
sijn voor desen gedaene versoeck van
deses ed. gerichte relatie dat hij alhier
in de heerlijckheijt Lichtenvoorde
genoeghsaem geeft ende gegoeden
dewelcke oock sufficient pro litium
expensis, affwachtet .. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,