Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_3390 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253423922 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Te weeten .. een magescheijt .. ingegaan tussen Tunnisken
Hartman wed. van wijlen Willem in de
Haar geassisteert met haren toekoomende
bruijdegom Eijmbert Storteler .. ter eenre; ende
Jan Huijninck en Willem aen den Bockert
als momboiren van de vier onmundige kinderen
.. met namen Jan Berent,
Coenraet, Aeltjen, Maria in de Haar ..

Tewes Hatman als broeder.
Dit is het mark van Garrit ten Haeve .. als swager.
Derck Kunanulck.
Jan Bijtman als getuige
.. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,