Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_3367 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253423913 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Te weeten .. een .. magescheijt .. ingegaan tussen
Harmken Crabben
wed van wijlen Wander Verwoolde
geassisteert met haeren toekoomende bruijdegom
Willem Halinck ter eenre zijde,
ende Gosselijk Verwoolde ende Tunnis
Verwoolde op Cuentjes als bloetmomboiren van de onmundige
kinderen .. ; met namen Aeltjen
Beerndeken, Jan Hendrik ende Wilmken
Verwoolde ..
.. als meede de halfscheijt
van soodanigh gereedt en ongereedt goed
als haar wijlen haren vader Jan Crabben
inde boerschap Zieuwent is aangestorven
ende aldaer kennelijk is.

Dit is het mark van Bartelt Crabben ..
Hermen Meekes als getuige.
Harmen Kuentjes als getuige.
Harmen Pellen als getuijge.
Beerent Meekes als getuige.
.. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,