Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_3113 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253423857 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Te weeten .. een magescheijt .. tussen Beerent
Hommelinck ousten soone van wijlen Engbert
Hommelinck in deesen geassisteert met Roeloff
Kaarman en Jenneken zijn huijsvrouw als ouderen
van haare eenige dochter Beerndeken Kaarman
toekomende en nuw werckelijck weesende
bruijdt van voorn. Beerent Hommelinck ter eene
zijde; ende Jan Koolman en Jan Heeminck
als gerichtelijcke gestelde mombioren
van alle de onmundige kinderen tussen wijlen
Engbert Hummelinck en Janna Wanders in leeven
geprocreert, ..

4te. Dat den ousten Beerent als bouwman
zijn suster Wilmken om reedenen bekent
salll moeten naeijen laten leeren, .. 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,