Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina IMG_4322 
Bron: 4   
TitelEigen onderzoek 
AuteurA. Pondes 
Publicatie 
Notitie
Notitie 2253423833 TRANSCRIPTIE @ www.pondes.nl: Vermits door het overlijden eerst van
Willem in de Haar .. weduwe nuw
oock overleeden zijnde, wijlen Tonnisken Hartmans nae
het overlijden van haaren eersten man genoodtsaakt was
soo om haar lijchaams swackheijdt als tot cultiveeringe
haare bouwerije weederom te hertrouwen aan eenen
Engbert Storteler en aan haare onmundige en onnosele
drie kinderen soo veel mogelijck vader goed te bewijsen
als uijt dat magescheijt en howuelijkse voorwaarden
de dato den 29 december 1736 ten prothocolle is te sien
.. als weesen naargelaten
namentlijck Aaltjen, Coenraat en
Maria in de Haar, ..
Soo is door de momboiren als Jan Huijinck, Willem
Bockert, Teuwes Hartman en Garrit ten Have, ..
ad volgens den inventaris - - 603 - 15 - 10.

Waartegens vooraff aan den onmundigen
stieffvader Engbert Storteler voor eene summa
ad driehondert gulden is verkoft ..
.. Dat hij gemelten Engbert Storteler
nuw wederom hertrouwt aan Marija Sprenkeler
eheluijden ..

Jan Huininck als momber.
..
Dit is het mark van Engbert Storteler in de Haar .. stiefvader.
Dit is het mark van Marija Sprenkeler in de Haar .. stiefmoeder.

Copia
---------
Op heden dag .. een houwelijck gesloten
tussen Eijmbert Starteler jonghman ende
.. Tunnisken Hartman ..

..
Dit is het mark van Hendr. Storteler .. als broeder van de bruidegom.
Dit is het mark van Jenneken Storteler .. als moeder van de bruidegom.
Dit is het mark van Jan Steenkamp .. als swager van den bruidegom.
Dit is het mark van Venne Steenkamp .. als suster van de bruidegom.
Tewes Hartman als broeder van de bruidt.
Garrit ten Have als swager van de bruidt.
..
Jan Bijteman als getuige.
..
 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004,