Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Tekst  
Datum 20-05-1824 Pagina H|GRO|GRI|||20-05-1824| 
Notitie 780034020 Gemeente = Grijpskerk
Aktenummer = 8
Datum = 20-05-1824
Archief locatie = Groninger Archieven
Akte = Huwelijksakte

Bruidegom = Menne Martens Hoekstra
Geboorteplaats bruidegom = Visvliet gem. Grijpskerk
Beroep bruidegom = boerenknegt
Bruid = Gelsche Ruurds Braaksema
Geboorteplaats bruid = Visvliet
Vader bruidegom = Marten Freerks Hoekstra
Beroep vader bruidegom = dagloner
Moeder bruidegom = Geeske Mennes
Vader bruid = Ruurd Kornelis Braaksema
Beroep vader bruid = genier
Moeder bruid = Sjouktje Sieses

Nadere informatie = beroep bruidegom: boerenknegt; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep vader bruid: genier; bruidegom 23 jaar; bruid 20 jaar
 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004