Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Tekst  
Datum 18-05-1845 Pagina H|Fra|30-12||18|1845-05-18|Bei| 
Notitie 2251726554 BS Huwelijk met Jetske Sipkes MantjesBruidegom:Auke Jans Beintema
Geboorteplaats:Dronrijp, gemeente Menaldumadeel

Leeftijd:22

Vader bruidegom:Jan Sikkes Beintema
Moeder bruidegom:Engeltje Aukes Meyer
Bruid:Giltje Wybes van der Veer
Geboorteplaats:Welsrijp, gemeente Hennaarderadeel

Leeftijd:24

Vader bruid:Wybe Paulus van der Veer
Moeder bruid:Jetske Sipkes Mantjes
Gebeurtenis:Huwelijk

Datum:zondag 18 mei 1845
Akteplaats:Franeker
Documenttype:BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:Tresoar
Plaats instelling:Leeuwarden
Collectiegebied:Friesland
Archief:30-12
Registratienummer:2007
Documentnummer:18
Registratiedatum:18 mei 1845
Akteplaats:Franeker

 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004