Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Tekst  
Datum  Pagina  
Notitie 20106 1039.01-59-4
Tv Harmen BUECKENHORST, TE 13.04.1669
T Marie BUECKENHORST, TEN 13.04.1669
T Jan HAVE, TEN 13.04.1669
Tv Marten HAVE, TEN 13.04.1669 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004