Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Tekst  
Datum 08-05-1880 Pagina H|Fra|30-13|2015|14|1880-05-08|Mie| 
Notitie 1440333392 Gemeente = Franekeradeel
Aktenummer = 64
Datum = 08-05-1880
Archief locatie = Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Toegang = 30-13
Inventarisnummer = 2015
Akte = Huwelijksakte

Bruidegom = Paulus Miersma
Geboorteplaats bruidegom = Firdgum, gemeente Barradeel
Bruid = Wytske van der Wal
Geboorteplaats bruid = Dongjum
Vader bruidegom = Hette Theunis Miersma
Moeder bruidegom = Sipkjen Wybes Veer
Vader bruid = Tjalling Minnes Wal
Moeder bruid = Klaaske Sipkes Drijver

Nadere informatie =
 


Get wwwpondes on Google Play© A. Pondes, 28 maart 2004