Nadere informatie

Nr

1430909775

Notitie

s, geboren omstreeks 1700.
Notitie: ´Harmen op Lindeboom´, gildeman.
Koopt van Jan Broeker en diens zoon Willem de boerderij en Herberg De Lindeboom, een pachtboerderij van de Havezathe Harreveld. Het was oorspronkelijk een ´los hoes, zonder afscheiding van voor- en achterhuis. De mensen en het vee leefden in een grote ruimte. Bij een verbouwing in 1780 veranderde dit. Voor 1735 werd de boerderij bewoond door de familie Broeker. Harmen die in 1735 op de boerdrij woont, koopt De Lindeboom, de inboedel van het huis en de gewassen op het land voor 246,50 gulden. De herberg was gelegen aan de verbindingsweg tussen Zelhem, Halle en Lichtenvoorde en werd veelbezocht door rondtrekkende kooplui. In 1813 wisten de Kozakken, die Napoleon achtervolgde de herberg ook te vinden. Volgens de overlevering wisten enkele gasten zich te redden door zich in de schoorsteeen te verstoppen.
Op 12-02 1751 vraagt Hartger Veneman aan de richter van Lichtenvoorde om toestemming om Harmen aan den Lindeboom en Jan Everts te mogen bezoeken om deze tappers en borgers te mogen peilen.
Hij trouwde ongeveer 35 jaar oud op 25-09-1735 in Zieuwert met:

17 Henderse Reynders. Zij is overleden in 1771.
 (Gereed met inladen)

© A. Pondes, 28 maart 2004

site tracking
site tracking