Nadere informatie

Nr

1430909772

Notitie

s, geboren op 01-12-1788. Hij is overleden op 20-03-1832, 43 jaar oud.
Notitie: Wonende op boerderij en herberg de Lindeboom. Hij stond in de burgelijke stand ingeschreven als tapper.
Hij trouwde 33 jaar oud op 30-05-1822. Het huwelijk werd aangegaan met:

5 Johanna Broekmans, 31 jaar oud, geboren op 06-04-1791 in Lichtenvoorde-Vragender. Zij is overleden op 19-10-1858, 67 jaar oud.

Notitie: 17 januari 1833, 9 maanden na het overlijden van haar man Harmen Wopereis laat Johanna Broekmans notaris Weijn op de Lindeboom komen om de rechten van haar en haar 3 minderjarige kinderen vast te leggen, in bijzijn van de toeziend voogd Hendrik Harbers. Er wordt een inventaris en beschrijving gemaakt van alle bezittingen van de echtlieden, de begroting der goederen geschiedde door Jan Hendrik Schutten van ´de Kronenborg´. Uit een lange lijst noemen we het volgende: 22 satoelen met matten zittingen, 1 halve wannemolen, 1 hangklok en 2 spiegels, 1 strijkijzer en koffiemolen, 2 koperen koffie ketels, 1 kopperen zetter en 1 theepot, 3 aarden schotels, 27 aarden borden en 3 roompotten, 2 boterpotten en boterschotels, 4 messen en 1 schaar, 12 aarden kannen en 9 paar theegoed, 4 melkpotten en een worstehoorn, 4 tinnen schotels en 4 tinnen borden, 1 tinnen trekpot en 2 tinnen kannen, 3 tinnen potten en 1 tinnen kom, 18 glazen, 3 bierglazen, 6 flesschen, 21 lepels en 11 vorken met bred, 150 pond vet en vleesch, 13 zak meel, 1 zak raapzaad, 4 mud en schepel boekwijt, 4 mud haver, 13 vimme, ongedorste rogge, hooi, stroo, vlas, 2 harken, 4 grepen, 1 schop, 1 spade, 4 vlegels, 2 gaffels, 3 vorken, 3 harken, 2 bouwzigten, 1 plaggezigt, 1 zwaai (zeis) en een haar, 5 paar bedden, 18 lakens, 18 kussenslopen, 2 gordijnen, schoorsteenkleed.
Kleren overledenen: 1 lakensche rok, 2 lakensche vestjes, 2 lakensche broeken, 3 dassen, 2 paar kousen, 1 hoed, 8 hemden, 2 paar zilveren gespen, 1 zilveren horloge en de kleerkast.
2 koeien, 2 kalveren, 1 os, 1 pogge, 7 henne en een haane, 1 karn, 1 melkton, kuip, kuipwagen, 2 braken, 6 paardezompen, heggeschaar, 2 bijlen, knijptange, zaag, hamer, 3 tuurkettens, slijpsteen, koperen ketel, kachel met pijpen.
Al deze goederen brachten samen slechts f 592,25 op.

Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van wijlen Hermanus Wopereis.

Ik ondergetekende Johanna Broekmans zonder beroep, weduwe van Hermanus Wopereis wonende in de buurtschap Zieuwert, gemeente Lichtenvoorde, provincie gelderland, Kiezende domiciele ten mijnen huize in de buurtschap Zieuwert No. 28 voorgenoemd, verklare; Dat Hermanus Wopereis op den 20 maart 1832 in de buurtschap Zieuwert, gem Lichtenvoorde, provinzie Gelderland is overleden en laatst aldaar is gedomicileerd geweest. Dat de overledene bij versterf tot zijne eenige erfgenamen heeft negelaten deszelfs drie nog minderjarige kinderen te weten: Johannes Hendrikus Wopereis, Hermanus Hendrikus Wopereis en Johanna Wopereis, alle zonder beroep bij mij in de buurtschap Zieuwert voorgenoemd inwonende.
Dat wijders het actif des overledenes boedel bestaat, in de navolgende goederen;
1. Een huis en erve No. 28 met daarbij gehorende schop (schuur) en verdere aanhoorigheden.
2. Een kamp bouw- en hofland achter het huis naast en aan elkander gelegen groot ongeveer twee en een halve bunder grenzend ten westen de Heide en overigens rondom in eigendom van den Heer J.J. van Raesfeldt.
3. Een perceeltje hooigrond, de Woopreisenmaate genaamd, belend ter zijde hooigrond van H. Wopereis, en ter andere zijde dat van H. Reinders, groot ongeveer 42 roeden, alle voornoemde perceelen in de buurtschap Zieuwert voornoemd gelegen. Dat wijders door dit overlijden geen fidei commis gedevoleerd noch vruchtgebruik vervallen is.
Gedaan te lichtenvoorde de 10den september 1832 door J. Broekmans
 (Gereed met inladen)

© A. Pondes, 28 maart 2004

site tracking
site tracking