Nadere informatie

Nr

1430909769

Notitie

Generatie 4
1 Jan H. (Johannes Hendrikus) Wopereis, geboren op 28-09-1874. Hij is overleden op 13-03-1958, 83 jaar oud.
Notitie: Jan was pas 13 toen zijn vader stierf en te jong om de boerderij over te nemen.. Dit deed zijn zus Gezina Maria (MiŽje) over. Eind 19e eeuw werd de herberg gesloten. Nadat Jan in 21-09 1897 zijn dienstplicht had vervuld, was hij op de Lindeboom overbodig... hij ging als knecht op de Kronenborg werken bij zijn zus Johanna Willemina die met Jan Berend Schutten was getrouwd. Deze hadden geen kinderen, waarop werd afgesproken dat Jan de boerderij later kon overnemen. Op 25-02 1920 heeft hij de boerderij Kronenborg van zijn zus gekocht, nadat zij weduwe is geworden. Zo werd Jan Lindeboom tot Jan Kronenborg. Uit de ervenis blijkt dat er 3 ha bos en hei bij hoorde. Dit is in de loop der jaren allemaal ontgonnen door Jan en zijn vrouw grada.Toen alles bouw en weiland was, bleek de boerderij te klein te zijn. In 1920 werd het huis vergroot en in 1929 werd er een nieuw woonhuis gebouwd. Het oude voorhuis werd stal en er werd een kuiken- en kippenfokbedrijf opgezet. In 1936 gaat het eigendom van boerderij de Kronenborg over op zoon Anthonius Jan B. (Toon) Omdat geen van Toons kinderen het bedrijf wilde overnemen en het land zeer verspreid lag, is het verkocht aan de ruilverkavelingscommissie. Het woonhuis bestaat echter nog steeds.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1903 met:

Grada Maria te Veele, geboren op 23-10-1882, dochter van Hendrikus te Veele en Johanna Maria Holkenborg. Zij is overleden op 16-11-1950, 68 jaar oud.

 (Gereed met inladen)

© A. Pondes, 28 maart 2004

site tracking
site tracking