Persoonskaart Elibert Schollema. Verwant met Huizinga Bos Kolstein Tuitman Korendijk Leest Niemeijer Wal Koster | stamboomdatabase @pondes.nl

n=781821964

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Jacob Roelofs *1777Grietje Sikkes *1752Jacob Simons *1777Meinje Jacobs *1752Marten Edes Wieringa *1785Martje Hendriks Kreima *1760Jan Sijmens Werkman *1785Jantje Jans Kunnis *1760Jan Jans van der Laan *1789Aaltje Hindriks *1764
Sikke Jacobs Haan *1809Jantje Jacobs Berghuis *1809Ede Martens Wieringa *1825Anje Jans Werkman *1825Hindrik Jans van der Laan *1819Hilje Jans van der Lijn *1819
Meindert Schollema *1839Grietje Sikkes Haan *1828Marten Wieringa *1844Elizabeth van der Laan *1819
Pieter Schollema *1868Hilje Wieringa *1868

Persoonskaart Elibert Schollema

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT1891
Beroepen30-11-1912
Beroepen30-11-1912
Beroepen30-11-1912
Beroepen02-12-1916
Beroepen02-12-1916
Beroepen02-12-1916
Beroepen02-12-1916
Beroepen18-12-1922
Beroepen18-12-1922
Beroepen03-03-1932
Beroepen20-05-1933
Beroepen22-05-1937
Beroepen26-11-1937
Broers en zusters (∞ partners):
[M] Sikke Schollema
                    ∞ [F] Janna Huizinga
[M] Meindert Schollema
                    ∞ [F] Hilje Bos
[F] Grietje Schollema
[M] Elibert Schollema
[F] Grietje Schollema
                    ∞ [M] Jan Kolstein
[M] Meindert Schollema
[M] Marten Schollema
[M] Meindert Schollema
                    ∞ [F] Hiltje Bos
[M] Marten Schollema
                    ∞ [F] Martje Tuitman
[M] Sikke Schollema
[M] Sikke Schollema
                    ∞ [F] Kornelia Korendijk
[M] Edo Schollema

Partner [F] Jantina van der Leest

Trouwdatum : 30-11-1912, te Middelstum, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[M] Harm Schollema
                    ∞ [F] Martje Niemeijer
[F] Hilje Grietje Schollema
[M] Niklaas Schollema
[M] Hendrik Schollema
                    ∞ [F] Jantje van der Wal
[M] Pieter Schollema
                    ∞ [F] Jaaptje KosterZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking