Persoonskaart Hindrik Nieboer. Verwant met Calcar Bakema Drijfholt Blaauw Wolthuis Nieken | stamboomdatabase @pondes.nl

n=781691802

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Lammert Heines *1745Anna Jans *1720 Luitjen Jans *1755Geertje Roelfs *1730Cornelis Contenot *1760Frederika Catharina Cappenberg *1735
Hindrik Lammerts Nieboer *1786Lutchertje Derks *1761Jan Luitjens ter Borg *1792Maria Catrina Contenot *1767
Lammert Hindriks Nieboer *1814Catharina Borg *1817

Persoonskaart Hindrik Nieboer

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte1874
Beroepen31-07-1871
Beroepen31-07-1871
Beroepen31-07-1871
Beroepen24-10-1872
Beroepen24-10-1872
Beroepen24-10-1872
Beroepen02-11-1874
Beroepen30-12-1875
Beroepen23-09-1877
Beroepen23-09-1877
Beroepen01-04-1879
Beroepen01-04-1879
Beroepen01-04-1879
Beroepen14-02-1881
Beroepen18-03-1882
Beroepen15-02-1883
Beroepen04-01-1884
Beroepen16-12-1885
Beroepen16-12-1885
Beroepen16-12-1885
Beroepen16-11-1887
Beroepen24-08-1888
Beroepen24-08-1888
Beroepen27-03-1888
Beroepen27-03-1888
Beroepen15-06-1889
Beroepen15-06-1889
Beroepen06-06-1896
Beroepen06-06-1896
Beroepen19-05-1900
Beroepen19-05-1900
Beroepen19-07-1906
Beroepen19-07-1906
Overleden31-03-1917
Broers en zusters (∞ partners):
[M] Jan Nieboer
[F] Lutgerdina Nieboer
[M] Willem Nieboer
[M] Derk Nieboer
[M] Hindrik Nieboer
[M] Hindrik Nieboer
[M] Hindrik Nieboer
[M] Jan Nieboer
[F] Maria Geertruida Nieboer
[M] Jan Nieboer
[M] Jan Nieboer
[F] Maria Geertruida Nieboer
[M] Jan Nieboer
[M] Jan Nieboer
[M] Derk Nieboer
[F] Maria Geertruida Nieboer
                    ∞ [M] IzaƤk van Calcar
[M] Willem Nieboer

Partner [F] Harmanna Alida Bakema

Trouwdatum : 31-07-1871, te Hoogezand, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Harmanna Nieboer
                    ∞ [M] Hendrik Drijfholt
                    ∞ [M]
                    ∞ [M] Wander Blaauw
[M] Lammert Nieboer
                    ∞ [F] Hillechien Wolthuis
[F] Maria Geertruida Nieboer
                    ∞ [M] Antoon Hendrik Nieken
[M] Willemtje Nieboer
[M] Derk Nieboer
[F] Frederika Catharina Nieboer
[M] Jan Nieboer
[M] Jan Nieboer
[F] Willemtje Nieboer
[F] Hinderkien Nieboer
[F] Harmanna Nieboer
[F] Maria Geertruida Nieboer
[M] Jan Nieboer
[M] Derk Nieboer
[M] Lammert Nieboer
[F] Frederika Catharina Nieboer
[F] Hinderkien NieboerZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking