Persoonskaart Jacob Christiaan Zigterman. Verwant met Veldsema Hoogland Koning Rozema Mulder Knot Hoeks Klooster | stamboomdatabase @pondes.nl

n=781338935

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Wildrik NN *1749Tetje NN *1749
Christiaan Jakobs Zigterman *1787Menje Wildriks *1787

Persoonskaart Jacob Christiaan Zigterman

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT1820
Beroepen31-08-1840
Beroepen31-08-1840
Beroepen31-08-1840
Beroepen29-01-1841
Beroepen29-01-1841
Beroepen29-01-1841
Beroepen25-09-1842
Beroepen06-11-1844
Beroepen06-11-1844
Beroepen06-11-1844
Beroepen23-07-1851
Beroepen15-11-1854
Beroepen06-01-1858
Beroepen06-01-1858
Beroepen06-01-1858
Beroepen20-12-1862
Beroepen26-05-1866
Beroepen26-05-1866
Beroepen01-06-1867
Beroepen26-06-1875
Beroepen19-05-1877
Beroepen19-05-1877
Beroepen16-05-1881
Beroepen16-05-1881
Broers en zusters (∞ partners):
[M] Jakob Zigterman
[F] Elisabet Christiaans Zigterman
                    ∞ [M] Albert Jakobs Veldsema

Partner [F] Grietje Jans Hoogland

Trouwdatum : 29-01-1841, te Middelstum, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[M] Hendrik Zigterman
[F] Tietje Zigterman
                    ∞ [M] Louwrens Koning
[F] Menstje Zigterman
                    ∞ [M] Harm Rozema
[F] Geertruida Zigterman
                    ∞ [M] Roelf Mulder
[M] Christiaan Zigterman
                    ∞ [F] Grietje Knot
[M] Jan Zigterman
                    ∞ [F] Janna Hoeks
                    ∞ [F] Janna Klooster
[F] Geertruid Zigterman
[M] Hendrik Zigterman
[M] Christiaan Zigterman
[F] Menstje ZigtermanZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking