Persoonskaart Lammert Meuken. Verwant met Bos Snijder Visser Smit Detz Snijders Hut Groart Dijk Vries Naberman Boiten Poot Scheenhout | stamboomdatabase @pondes.nl

n=780735620

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Lammert Gerrits Meuken *1783Berendje Hindriks Koning *1758Aldert Albers Mugge *1788Hilke Jans de Ruiter *1763
Hindrik Lammerts Meuken *1820Antina Eilderts Mugge *1820

Persoonskaart Lammert Meuken

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte1849
Beroepen04-10-1863
Beroepen04-10-1863
Beroepen04-10-1863
Beroepen04-10-1863
Beroepen05-12-1865
Beroepen05-12-1865
Beroepen21-01-1869
Beroepen21-01-1869
Beroepen21-01-1869
Beroepen21-01-1869
Beroepen03-09-1871
Beroepen03-09-1871
Beroepen03-05-1874
Beroepen03-05-1874
Beroepen08-08-1877
Beroepen08-08-1877
Beroepen22-03-1880
Beroepen22-03-1880
Beroepen17-06-1882
Beroepen17-06-1882
Beroepen24-05-1884
Beroepen24-05-1884
Beroepen24-04-1886
Beroepen18-05-1893
Beroepen18-05-1893
Beroepen10-09-1894
Beroepen19-05-1894
Beroepen19-05-1894
Beroepen31-03-1898
Beroepen31-03-1898
Beroepen28-01-1899
Beroepen28-01-1899
Beroepen02-05-1901
Beroepen02-05-1901
Beroepen02-05-1901
Beroepen02-05-1901
Beroepen30-03-1901
Beroepen30-03-1901
Overleden18-10-1915
Broers en zusters (∞ partners):
[M] Eildert Meuken
                    ∞ [F] Tettje Bos
[F] Janna Meuken
[M] Lammert Meuken
[F] Janna Meuken
[M] Eildert Meuken
[M] Lammert Meuken
                    ∞ [F] Geertje Snijder
[F] Elizabeth Meuken
                    ∞ [M] Harm Visser
[M] Gerrit Meuken
[F] Elisabeth Meuken
                    ∞ [M] Harm Visser
[F] Janna Meuken
[M] Gerrit Meuken
                    ∞ [F] Jantje Smit
[F] Jantje Meuken
[F] Jantje Meuken
                    ∞ [M] Frederik Detz

Partner [F] Geertje Snijders

Trouwdatum : ABT 1836

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Elizabeth Meuken
                    ∞ [M] J.v.Dijk
                    ∞ [M] Tonnis Hut
                    ∞ [M] Johannes Frederikus Groart
                    ∞ [M] Jurjen van Dijk
                    ∞ [M] J.v.Dijk
[F] Antina Meuken
[F] Janna Meuken
[F] Hinderkien Meuken
[F] Jansina Meuken
[F] Elizabeth Meuken
[M] Willem Meuken
[M] Eildert Meuken
[M] Jan Meuken
[M] Willem Meuken
                    ∞ [F] Berendje de Vries
[F] Janna Meuken
                    ∞ [M] Klaas Naberman
[M] Eildert Meuken
                    ∞ [F] Johanna Boiten
[F] Hinderkien Meuken
                    ∞ [M] Tonnis Hut
[F] Jansina Meuken
                    ∞ [M] Sjoert Poot
[F] Antina Meuken
                    ∞ [M] Alexander ScheenhoutZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking