Persoonskaart Hendrik Postmus. Verwant met Hoor Tiedens Meulen Helder Reitzema Molen | stamboomdatabase @pondes.nl

n=780708417

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Albert Hendriks Postmus *1774Foktje Pieters *1749Roelf Wolters van der Veen *1774Martje Gerrits *1749
Pieter Alberts Postmus *1791Ebeltje Roelfs van der Veen *1806

Persoonskaart Hendrik Postmus

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte1833
GeboorteABT 1842
Beroepen28-11-1857
Beroepen28-11-1857
Beroepen28-11-1857
Beroepen28-11-1857
Beroepen10-04-1858
Beroepen10-04-1858
Beroepen10-04-1858
Beroepen10-04-1858
Beroepen19-07-1860
Beroepen19-07-1860
Beroepen09-07-1862
Beroepen09-07-1862
Beroepen25-04-1864
Beroepen25-04-1864
Beroepen02-02-1866
Beroepen28-01-1866
Beroepen28-01-1866
Beroepen07-03-1867
Beroepen07-03-1867
Beroepen15-03-1869
Beroepen15-03-1869
Beroepen27-08-1871
Beroepen27-08-1871
Beroepen13-02-1873
Beroepen13-02-1873
Beroepen28-10-1876
Beroepen28-10-1876
Beroepen16-12-1882
Beroepen16-12-1882
Beroepen17-04-1885
Beroepen17-04-1885
Beroepen11-05-1890
Beroepen31-10-1891
Beroepen31-10-1891
Beroepen20-05-1893
Beroepen20-05-1893
Beroepen19-05-1894
Beroepen19-05-1894
Beroepen13-03-1902
Beroepen13-03-1902
Beroepen13-03-1902
Beroepen10-12-1903
Beroepen10-12-1903
Beroepen10-12-1903
Beroepen10-12-1903
Beroepen18-04-1903
Beroepen18-04-1903
Overleden31-12-1906
OverledenVoor 1907
Broers en zusters (∞ partners):
[F] Matzen Postmus
                    ∞ [M] Marten ten Hoor
                    ∞ [M] Harm Okkes Tiedens
                    ∞ [M] Marten ten Hoor
[M] Andries Postmus
[M] Roelf Pieters Postmus
                    ∞ [F] Lolktjen Jans van der Meulen
[M] Andries Postmus
                    ∞ [F] Foktje Helder
[M] Hindrik Postmus
[M] Ebeltje Postmus
[M] Roelf Postmus
                    ∞ [F] Antje Reitzema
                    ∞ [F] Lolktje Jans van der Molen
Zoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking