Persoonskaart Derk Egberts Ronda. Verwant met Balkema Zuidema Buikema Achterhof Visser Sijmons Pomp Kadijk Wiebenga Ritsema Bijlsema Bijlsma Bottens | stamboomdatabase @pondes.nl

n=780620157

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Egbert Derks Ronda *1777Weike Siegers *1752

Persoonskaart Derk Egberts Ronda

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte13-06-1807
Beroepen17-09-1828
Beroepen17-09-1828
Beroepen17-09-1828
Beroepen17-09-1828
Beroepen29-05-1828
Beroepen29-05-1828
Beroepen29-05-1828
Beroepen29-05-1828
Beroepen04-05-1830
Beroepen04-05-1830
Beroepen04-05-1830
Beroepen04-05-1830
Beroepen11-10-1832
Beroepen11-10-1832
Beroepen10-09-1834
Beroepen10-09-1834
Beroepen15-12-1836
Beroepen15-12-1836
Beroepen15-12-1836
Beroepen02-09-1837
Beroepen02-09-1837
Beroepen24-09-1839
Beroepen24-09-1839
Beroepen24-09-1839
Beroepen24-09-1839
Beroepen23-05-1843
Beroepen23-05-1843
Beroepen04-04-1846
Beroepen04-04-1846
Beroepen31-03-1850
Beroepen31-03-1850
Beroepen19-08-1853
Beroepen19-08-1853
Beroepen14-09-1854
Beroepen14-09-1854
Beroepen18-11-1854
Beroepen18-11-1854
Beroepen01-06-1855
Beroepen22-01-1859
Beroepen22-01-1859
Beroepen01-12-1860
Beroepen01-12-1860
Beroepen05-05-1860
Beroepen05-05-1860
Beroepen12-03-1870
Beroepen26-02-1870
Beroepen26-02-1870
Beroepen04-05-1872
Beroepen04-05-1872
Beroepen05-06-1875
Beroepen05-06-1875
Beroepen05-06-1875
Beroepen05-06-1875
Broers en zusters (∞ partners):
[F] Antje Egberts Ronda
                    ∞ [M] Jan Gerrits Balkema

Partner [F] Bouwina Derks Zuidema

Trouwdatum : 15-12-1836, te Ulrum, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Ebeltje Ronda
                    ∞ [M] Folkert Buikema
[M] Egbert Ronda
[M] Pieter Ronda
[M] Ite Ronda
[M] Pieter Ronda
[F] Antje Ronda
[M] Egbert Ronda
                    ∞ [F] Jakomina Achterhof
[M] Ite Ronda
                    ∞ [F] Tjetske Visser
[M] Pieter Ronda
                    ∞ [F] Frietzes Sijmons
Partner [F] Epke Klasens Pomp

Trouwdatum : 29-05-1828, te Kloosterburen, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Wieke Derks Ronda
                    ∞ [M] Jakob Jakobs Kadijk
[F] Weike Ronda
[M] Jan Ronda
[F] Martje Ronda
[M] Egbert Ronda
[F] Martje Ronda
                    ∞ [M] Pieter Wiebenga
                    ∞ [M] Pieter Ritsema
[F] Weike Ronda
                    ∞ [M] Renne Bijlsema
                    ∞ [M] Renne Bijlsma
[M] Jan Ronda
                    ∞ [F] Grietje BottensZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking