Persoonskaart Engelina Berghuis. Verwant met Molen Loots Bolhuis Timmers Start Dijken Meijer Noordhoff | stamboomdatabase @pondes.nl

n=780607554

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Bron Berghuis *1828Hilje Jans Geerling *1803

Persoonskaart Engelina Berghuis

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT1857
Beroepen20-03-1878
Beroepen20-03-1878
Beroepen20-03-1878
Beroepen27-05-1878
Beroepen27-05-1878
Beroepen03-02-1880
Beroepen03-02-1880
Beroepen14-11-1881
Beroepen14-11-1881
Beroepen14-11-1881
Beroepen24-08-1883
Beroepen03-06-1885
Beroepen28-02-1887
Beroepen18-05-1889
Beroepen18-05-1889
Beroepen18-05-1889
Beroepen10-04-1891
Beroepen03-03-1893
Beroepen28-11-1895
Beroepen16-11-1901
Beroepen04-06-1910
Beroepen04-06-1910
Beroepen12-11-1910
Beroepen12-11-1910
Beroepen21-05-1910
Beroepen21-05-1910
Beroepen27-05-1912
Beroepen27-05-1912
Beroepen13-11-1915
Beroepen13-11-1915
Overleden13-02-1933
Broers en zusters (∞ partners):
[F] Engelina Berghuis

Partner [M] Louwe van der Molen

Trouwdatum : 20-03-1878, te Usquert, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Hilje van der Molen
[F] Jantje van der Molen
[F] Hilje van der Molen
                    ∞ [M] Jacob Loots
[F] Jantje van der Molen
                    ∞ [M] Jan Bolhuis
[M] Bron van der Molen
                    ∞ [F] Roelfien Timmers
[M] Jan van der Molen
                    ∞ [F] Alberdina Start
[M] Johannes van der Molen
                    ∞ [F] Martje van Dijken
[M] Harm van der Molen
                    ∞ [F] Henderika Meijer
[F] Grietje van der Molen
                    ∞ [M] Enno Noordhoff
[M] Jelmer van der Molen
[F] Grietje van der Molen
[M] Johannes van der Molen
[M] Bron van der Molen
[M] Louwe van der Molen
[M] Harm van der Molen
[M] Klaas van der Molen
[M] Jan van der MolenZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking