Persoonskaart Willem Tjesses ter Veer. Verwant met Dijkstra Sikkema Balk Hoekzema Hoeksema Griede Bakker Kuipers Vries Staal | stamboomdatabase @pondes.nl

n=780592258

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Tjesse Tibbes *1774Louke Ites Zuidema *1749

Persoonskaart Willem Tjesses ter Veer

Nadere gegevens
Event Datum informatie
GeboorteABT 1800
GeboorteABT1803
GeboorteABT 1813
Geboorte1823
Beroepen22-08-1824
Beroepen22-08-1824
Beroepen22-08-1824
Beroepen20-06-1825
Beroepen20-06-1825
Beroepen15-11-1828
Beroepen15-11-1828
Beroepen11-07-1830
Beroepen11-07-1830
Beroepen23-10-1832
Beroepen23-10-1832
Beroepen03-05-1834
Beroepen03-05-1834
Beroepen06-04-1836
Beroepen06-04-1836
Beroepen17-07-1838
Beroepen17-07-1838
Beroepen27-02-1838
Beroepen27-02-1838
Beroepen27-02-1838
Beroepen27-02-1838
Beroepen12-08-1839
Beroepen12-08-1839
Beroepen10-01-1841
Beroepen10-01-1841
Beroepen14-05-1855
Beroepen14-05-1855
Beroepen03-05-1862
Beroepen03-05-1862
Beroepen02-12-1863
Beroepen11-05-1864
Overleden17-04-1841

Partner [F] Pieterke Hindriks Dijkstra

Trouwdatum : ABT1838
Trouwdatum : ABT1825
Trouwdatum : 22-08-1824, te Aduard, info

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Grietje ter Veer
                    ∞ [M] Jetse Sikkema
                    ∞ [M] Tjesse Nieklaas Balk
[F] Grietje ter Veer
                    ∞ [M] Jetse Sikkema
                    ∞ [M] Tjesse Nieklaas Balk
[F] Louke ter Veer
[F] Louke ter Veer
[M] Hendrik ter Veer
[F] Grietje ter Veer
[M] Tjesse ter Veer
[M] Klaas ter Veer
[M] Tjesse ter Veer
                    ∞ [F] Jantje Hoekzema
                    ∞ [F] Jantje Hoeksema
                    ∞ [F] Frouwke Griede
[F] Anje ter Veer
[M] Fokke ter Veer
[M] Fokke ter Veer
[M] Fokke ter Veer
[M] Klaas ter Veer
                    ∞ [F] Lutgerdina Bakker
                    ∞ [F] Grietje Kuipers
[M] Klaas ter Veer
                    ∞ [F] Dina Bakker
[M] Hendrik ter Veer
                    ∞ [F] Tjitske de Vries
[F] Antje ter Veer
                    ∞ [M] Gerhard Staal
[M] Fokke Willems ter Veer
[M] Fokke ter Veer
[F] Louwke ter Veer
[F] Anje ter Veer
                    ∞ [M] Gerhard StaalZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking