Persoonskaart Hans Ubels van der Laan. Verwant met Abels Hoijinga Wieringa Hovinga Velde Bonnema | stamboomdatabase @pondes.nl

n=780554869

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Ubel Hansens van der Laan *1761Rensktje Lammerts Hielkema *1736

Persoonskaart Hans Ubels van der Laan

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte1808
Beroepen24-07-1816
Beroepen24-07-1816
Beroepen24-07-1816
Beroepen05-07-1819
Beroepen05-07-1819
Beroepen05-07-1819
Beroepen05-07-1819
Beroepen05-07-1819
Beroepen18-05-1822
Beroepen18-05-1822
Beroepen18-05-1822
Beroepen22-09-1825
Beroepen22-09-1825
Beroepen22-09-1825
Beroepen21-03-1831
Beroepen21-03-1831
Beroepen21-03-1831
Beroepen02-05-1835
Beroepen02-05-1835
Beroepen02-05-1835
Beroepen02-05-1835
Beroepen02-05-1835
Beroepen02-05-1842
Overleden10-04-1847

Partner [F] Aagtje Abels

Trouwdatum : ABT 1808

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Aaltje Hanssen van der Laan
                    ∞ [M] Tamme Rinses Hoijinga
[M] Abel van der Laan
                    ∞ [F] Menke Wieringa
[F] Willemke van der Laan
                    ∞ [M] Pieter Lieuwes Hovinga
[M] Ubel Hansens van der Laan
                    ∞ [F] Trientje Hendriks van der Velde
[M] Ubel Hansens van der Laan
                    ∞ [F] Trijntje Hendriks van der Velde
[F] Rinsktje van der Laan
[F] Trientje van der Laan
[M] Ubel van der Laan
[F] Willemke van der Laan
[M] Abel van der Laan
[F] Aaltje van der Laan
[F] Rinsktje van der Laan
                    ∞ [M] Tjibbe Wolters Bonnema
[F] Willemke Hanses van der Laan
[F] Renske van der Laan
                    ∞ [M] Tjibbe Bonnema
[F] Trientje van der Laan
[F] Willemke van der LaanZoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking