Persoonskaart Arentt Wassinck. Verwant met Stoltenburgh Boeckenhorst (Bodenhorst) Wassink Stege Benninck WASSINK HERMZEN LUBBERTSEN Stegen Wopenreis te Wassink VOS Metelen, van (Boswevers) Lanckveldes Wassincks BISSCHOP Steege Musbrinck | stamboomdatabase @pondes.nl

n=4678

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006,   PAF formaat.    Aldfaer formaat.


Ouders en 3 generaties voorouders
Jan Wassinck op Wassinck *1620
Hendrick Wassinck *1635

Persoonskaart Arentt Wassinck

Nadere gegevens
Event Datum informatie
Geboorte1669
Doop06-06-1669
Beroepen01-03-1687
Beroepen06-03-1687
Beroepen24-05-1690
Overleden18-03-1727
Transcriptie11-06-1700
Transcriptie20-10-1700
Transcriptie24-02-1701
Notitie

Partner [F] Aeltjen Stoltenburgh

Trouwdatum : 06-03-1687, te Groenlo (Gelderland), info
Notitie 1: 793-27-2 793-27-2 Tg Aeltjen MUSEBRINCK 06.03.168. . .
Notitie 2: 06.03.1687 Aeltjen MUSEBRINCK Tg 06.03.1687 Ael. . .
Partner [F] Aeltjen te Boeckenhorst (Bodenhorst)

Trouwdatum : 11-05-1684, te Lichtenvoorde (Gelderland), info
Notitie 3: 11.05.1684 Aaltje BODENHORST, TE T 1041.1-102-4. . .
Notitie 4: Lichtenvoorde: BOECKENHORST, TE Aeltjen 1039.01 9. . .

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Aaltjen Wassink
                    ∞ [M] Berent ter Stege
[F] Berentjen (Berndeken) Wassinck
                    ∞ [M] Wessel Benninck
[M] Hendric Wassinck
[F] Berentjen WASSINK
[M] Hendrik Wassinck
                    ∞ [F] Henders HERMZEN
                    ∞ [F] Bernardinae LUBBERTSEN
Partner [F] Hendersken ter Stegen

Trouwdatum : 24-05-1690, te Groenlo (Gelderland), info
Notitie 5: 793-63-2 793-63-2 T Hendersken STEGEN, TER 24.05.. . .

Kinderen uit de relatie met deze partner
[F] Geesken Wassinck
                    ∞ [M] Hindrik (Hendric, Jan Hendrik) Wopenreis te Wassink
[M] Geert Wassinck
                    ∞ [F] Christijne (Stijne) VOS
                    ∞ [F] Aeltjen Metelen, van (Boswevers)
                    ∞ [F] Stijne Lanckveldes
[M] Tonnis Wassinck
[M] Berent Wassinck
[F] Tonnisken Wassinck
[M] Jan Wassinck
[M] Harmen Wassinck
[U] NN Wassincks
[M] Harmen WASSINK
                    ∞ [F] Garritjen BISSCHOP
Partner [F] Berndeken ter Steege

Trouwdatum : ABT 1660
Partner [F] Alken Musbrinck

Trouwdatum : ABT1686

Notitie 1 complete tekst
793-27-2
793-27-2 Tg Aeltjen MUSEBRINCK 06.03.1687
793-27-2 T Aeltjen STOLTENBURGH 06.03.1687
793-27-2 Tv Arent STOLTENBURGH 06.03.1687
793-27-2 T Arent WASSINGH 06.03.1687

Notitie 2 complete tekst
06.03.1687 Aeltjen MUSEBRINCK Tg
06.03.1687 Aeltjen STOLTENBURGH T
793-27-2
06.03.1687 Arent STOLTENBURGH Tv
06.03.1687 Arent WASSINGH T
793-27-2

Notitie 3 complete tekst
11.05.1684 Aaltje BODENHORST, TE T
1041.1-102-4
11.05.1684 Harmen BODENHORST, TE Tv
11.05.1684 Arent WASSING T
1041.1-102-4
11.05.1684 Hendrik WASSING Tv

Notitie 4 complete tekst
Lichtenvoorde:
BOECKENHORST, TE Aeltjen 1039.01 95 1 20.04.1684 T
BOECKHORST, TE Hermen 1039.01 95 1 20.04.1684 Tv
WASSINCK Arnt 1039.01 95 1 20.04.1684 T
WASSINCK Hendrick 1039.01 95 1 20.04.1684 Tv

20.04.1684 Aeltjen BOECKENHORST, TE T
1039.01-95-1
20.04.1684 Hermen BOECKHORST, TE Tv
20.04.1684 Arnt WASSINCK T
1039.01-95-1
20.04.1684 Hendrick WASSINCK Tv

Notitie 5 complete tekst
793-63-2
793-63-2 T Hendersken STEGEN, TER 24.05.1690
793-63-2 Tv Tonnis STEGEN, TER 24.05.1690
793-63-2 Tg Aeltjen STOLTENBURGH, VAN 24.05.1690
793-63-2 T Arent WASSINGH 24.05.1690

24.05.1690 Hendersken STEGEN, TER T
793-63-2
24.05.1690 Tonnis STEGEN, TER Tv
24.05.1690 Aeltjen STOLTENBURGH, VAN Tg
24.05.1690 Arent WASSINGH T
793-63-2
Zoeken op www.pondes.nl


Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.


© A. Pondes, 2004.
site tracking
site tracking